แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดค่าไฟฟ้า-ประปา (2โรงเรียน)

โพสต์8 ส.ค. 2561 20:13โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วย สพฐ. ได้อนุมัติเงินประจำงวดค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ประปา ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 2 โรงเรียน
1.โรงเรียนราษฎร์ดำเนิน         จำนวน 407,800 บาท
2.โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา  จำนวน 492,500 บาท
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
8 ส.ค. 2561 20:13
Comments