แจ้งเตือนให้ข้าราชการครูส่งใช้เงินยืมราชการ(ครั้งที่ 2)

โพสต์5 ต.ค. 2560 20:35โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งให้ข้าราชการครูที่ยืมเงินราชการเพื่อใช้ในการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม ให้ส่งหลักฐานเพื่อส่งใช้เงินยืม ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ไม่เช่นนั้นจะดำเนินการหักเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป
ทั้งนี้ตาหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ด่ที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 20:35
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ต.ค. 2560 20:35
Comments