แจ้งรายละเอียดประกอบการโอนเงินอบรมคูปองพัฒนาครู (รอบที่2)

โพสต์5 ก.ค. 2561 01:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการอบรม รุ่น วันที่ 7-8 ก.ค. 2561
โอนเงินเมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 2561
เข้าบัญชีเงินเดือน
รายละเอียดตามที่แนบพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ก.ค. 2561 01:27
Comments