แจ้งรายละเอียดประกอบการโอนเงินอบรมคูปองพัฒนาครู (รอบที่1)

โพสต์28 มิ.ย. 2561 01:14โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
โอนเงินเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
บัญชีเงินเดือน
รายละเอียดตามที่แนบพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
28 มิ.ย. 2561 01:14
Comments