แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ประจาเดือน มีนาคม 2560

โพสต์10 พ.ค. 2560 19:00โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาเดือน มีนาคม 2560
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
งานการเงินฯ 
044-811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
10 พ.ค. 2560 19:00
Comments