แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ประจาเดือน เมษายน 2560

โพสต์10 พ.ค. 2560 19:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเดือน เมษายน  2560
สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้งานการเงินฯ 044-811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
10 พ.ค. 2560 19:04
Comments