แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์26 ก.พ. 2562 18:30โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
โอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.พ. 2562 18:30
Comments