แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ เดือน ต.ค. 2561

โพสต์24 ต.ค. 2561 02:07โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ประจำเดือน ตุลาคม 2561  (โอนเงินเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561  เข้าบัญชีเงินเดือน)
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 ต.ค. 2561 02:07
Comments