แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้บริษัทเอกชน

โพสต์3 ก.พ. 2562 23:22โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
เบิกค่าเช่าอินเทอร์เน็ตให้บริษัทเอกชน โอนเงินเข้าบัญชี  วันที่  28  มกราคม 2562
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
3 ก.พ. 2562 23:22
Comments