แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักสูตรการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

โพสต์15 มิ.ย. 2561 00:33โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วย สพฐ.ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดที่พัก จำนวน 8 หลักสูตร รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ 04038/ว2419 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
15 มิ.ย. 2561 00:33
Comments