แจ้งข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2561 จัดทำเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

โพสต์12 ก.พ. 2561 18:39โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ได้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ในสังกัดที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยจะต้องดำเนินการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงิน ก.บ.ข. นั้น

                    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ขอแจ้งกำหนดการจัดทำเอกสารขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงิน ก.บ.ข. ผ่านระบบ E-Filling  ของกรมบัญชีกลาง โดยให้เตรียมเอกสารประกอบการขอรับเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และให้เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เพื่อใช้ในการยื่นขอรับผ่านระบบ      E-Filling ของกรมบัญชีกลาง   ณ  ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
ว536.pdf
(2023k)
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
12 ก.พ. 2561 18:39
Comments