แจ้งการโอนสวัสดิการประจำเดือน มิถุนายน 2563

โพสต์23 มิ.ย. 2563 20:10โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
เงินเข้าบัญชีเงินเดือน วันที่ 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 มิ.ย. 2563 20:10
Comments