แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 (ค่าซ่อมไฟฟ้า)

โพสต์14 ก.ย. 2561 02:25โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561  (ค่าซ่อมไฟฟ้าตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ)  ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 8 โรงเรียน
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ก.ย. 2561 02:25
Comments