แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 (ค่าครุภัณฑ์ 2 รายการ)

โพสต์2 พ.ย. 2559 23:35โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 18:01 ]

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  จำนวน 68 รายการ นั้น   

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด  จำนวน 2 รายการ  2 โรงเรียน คือ

1.บ้านโนนคูณ

2.บ้านค่ายหางเรียง

 ให้ใช้รหัสงบประมาณในการเบิกจ่ายและรหัสแหล่งของเงิน  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินต่อไป

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

044-811477

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
2 พ.ย. 2559 23:35
Comments