แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี2560 ( ปรับปรุงซ่อมแซม 65 โรง)

โพสต์23 พ.ย. 2559 00:58โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งโรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) และโรงเรียนอื่น รวม 65 โรงเรียน
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 พ.ย. 2559 00:58
Comments