แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ปี2560 ( ปรับปรุงซ่อมแซม 42 โรง)

โพสต์23 พ.ย. 2559 00:29โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 01:02 ]

แจ้งโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ และคณะ รวม 42 โรงเรียน 
รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิส่งก่อสร้างอื่นที่ทุดโทรม
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
23 พ.ย. 2559 00:29
Comments