แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560)

โพสต์9 ม.ค. 2561 23:24โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560)
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
9 ม.ค. 2561 23:24
Comments