แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561(โต๊ะ-เก้าอี้)

โพสต์12 พ.ย. 2560 18:02โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2560 20:06 ]
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561 รายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้  งบลงทุน ให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร รวม 40 ชุด
รายละเอียดตามหนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว4533 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  โดยใช้รหัสงบประมาณรายโรงเรียน และรหัสแหล่งของเงิน คือ 6111310     (ที่แนบมาพร้อมนี้)
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
12 พ.ย. 2560 18:02
Comments