แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2562 ครั้งที่ 230 (รายการปรับปรุงซ่อมแซม และสิ่งก่อสร้าง)

โพสต์21 ม.ค. 2562 00:59โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รวม 23 โรงเรียน 
       1 ร.ร.ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์ฯ)
       2  ร.ร.ชุมชนบ้านหนองแวง
       3  ร.ร.บ้านกุดไผ่
       4  ร.ร.บ้านโคกมั่งงอย(คุรุฯ)
       5  ร.ร.บ้านชีลองกลาง
       6  ร.ร.บ้านชีลองใต้
       7  ร.ร.บ้านตาดโตน(คุรุประชาฯ)
       8  ร.ร.บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
       9  ร.ร.บ้านนาฝาย
      10 ร.ร.บ้านนาระยะพัฒนา
      11 ร.ร.บ้านนารี
      12 ร.ร.บ้านโนนแดง
      13 ร.ร.บ้านปากห้วยเดื่อ
      14 ร.ร.บ้านลาดชุมพล
      15 ร.ร.บ้านลาดผักหนาม
      16 ร.ร.บ้านวังกุ่ม
      17 ร.ร.บ้านหนองพอก(สพป.ชย.2)
      18 ร.ร.บ้านหนองหญ้ารังกา
      19 ร.ร.ราษฎร์บำรุง
      20. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
      21 ร.ร.สุนทรวัฒนา
      22 ร.ร.อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
      23 ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ                           (รายละเอียดตามที่แนบ)