แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณปี2561 (ครุภัณฑ์)

โพสต์16 พ.ย. 2560 23:06โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งโรงเรียนจำนวน 20 โณงเรียน รายละเอียดตามหนังสทอ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ศธ04038/ว4665 ลงวันที่ 17 พ.ย.2561 ตามที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
16 พ.ย. 2560 23:06
Comments