แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ 2560 (ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา)

โพสต์29 มิ.ย. 2560 19:19โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งเอกสารการเบิกเงินมายัง สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ก.ค. 2560 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 044-811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
29 มิ.ย. 2560 19:19
Comments