แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2564(ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตครั้งที่4)

โพสต์10 ส.ค. 2564 20:06โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
10 ส.ค. 2564 20:06
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
10 ส.ค. 2564 20:06
Comments