แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงบประมาณครุภัณฑ์ การศึกษา (งบลงทุน 2560)

โพสต์6 ธ.ค. 2559 23:32โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
หนังสือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ศธ04038/ว1054  ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559
แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ การศึกษา ให้กับ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน   14  โรงเรียน    รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
6 ธ.ค. 2559 23:32
Comments