แจ้งการโอนเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ปี2560 (โรงเรียนดีประจำตำบล)

โพสต์2 พ.ย. 2559 21:46โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2559 18:07 ]

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล  จำนวน 2 โรงเรียน คือ

1. บ้านนางเม้ง     จำนวน 200,000 บาท

2.ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา  จำนวน 200,000 บาท

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณดังกล่าว โดยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ให้ใช้รหัสงบประมาณในการเบิกจ่ายและรหัสแหล่งของเงิน  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ และส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินต่อไป


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

044-811477

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
2 พ.ย. 2559 21:46
Comments