แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ภาคเรียนที่1/2564 (30%)

โพสต์17 ส.ค. 2564 18:55โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
   ตามหนังสือจัดสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว3174 ลงวันที่ 13 สิงหาคม  2564  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (30%) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
            บัดนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินอุดหนุน ร.ร. รายละเอียดดังนี้
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.กรุงไทย    เงินเข้าบัญชี    17 สิงหาคม   2564
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.อื่น          เงินเข้าบัญชี     19 สิงหาคม  2564
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
17 ส.ค. 2564 18:55
Comments