แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป 30%

โพสต์26 ก.พ. 2562 19:23โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรการเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ภาคเรียนที่ 2/2561  (30%)
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โอนเงินเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2562
กรณีเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ ธ.กรุงไทย  เงินจะเข้าบัญชีหลังจากวันโอนอย่างน้อย 2 วันทำการ
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ก.พ. 2562 19:23
Comments