แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15ปี 70%

โพสต์15 พ.ย. 2560 19:11โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ตามที่ สพฐ.ได้อนุมัติเงินประจำงวดรายงานเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (70%) นั้น  บัดนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการโอนเงินดังกล่าวให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
15 พ.ย. 2560 19:11
Comments