แจ้งการโอนเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 1/2562

โพสต์7 ต.ค. 2562 20:36โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2562 20:38 ]
              ตามที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มนโยบายและแผนได้แจ้งการจัดสรรงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2562 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ศธ04038/3832 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562  และ   ด่วนที่สุด ที่ศธ04038/3842 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562  ความละเอียดตามหนังสือแจ้งแล้วนั้น
              กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน วันที่ 8 ตุลาคม 2562   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ตามหนังสือที่อ้างถึง

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044811477
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
7 ต.ค. 2562 20:38
Comments