แจ้งการโอนเงิน อุดหนุนภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์8 ก.พ. 2561 00:24โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
โอนเงินเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้)
โดยให้โรงเรียนเช็คยอดเงินและออกใบเสร็จรับเงิน นำส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ต่อไป

Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
8 ก.พ. 2561 00:24
Comments