แจ้งการโอนเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2563 (30%)

โพสต์21 มิ.ย. 2563 19:40โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
ตามหนังสือแจ้งการจัดสรรจากลุ่มนโยบายและแผน ที่ ศธ04038/ว2226  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 บัดนี้ได้โอนเงินอุดหนุนดังกล่าวแล้วรายละเอียดดังนี้
    1.รับเงินผ่านธ.กรุงไทย       เงินเข้าบัญชีวันที่ 19 มิถุนายน 2563
    2.รับเงินผ่านธ.อื่น             เงินเข้าบัญชีวันที่  23 มิถุนายน 2563
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
21 มิ.ย. 2563 19:40
Comments