แจ้งการโอนเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยยากจน

โพสต์24 ม.ค. 2561 01:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
โอนเงินเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 รายละเอียดตามแนบพร้อมนี้
044811477  การเงิน
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
24 ม.ค. 2561 01:04
Comments