แจ้งการโอนเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ

โพสต์11 พ.ย. 2559 00:41โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินอุดหนุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาด ให้กับโรงเรียน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
11 พ.ย. 2559 00:44
Comments