แจ้งการโอนเงินอุดหนุน การจัดการเรียนการสอน 70% (1/2564)

โพสต์6 พ.ค. 2564 23:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2564 23:39 ]
ตามหนังสือจัดสรร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ที่ ศธ04038/ว1353 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564  กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนร. ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
            บัดนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินอุดหนุน ร.ร. รายละเอียดดังนี้
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.กรุงไทย    เงินเข้าบัญชี   7 พฤษภาคม 2564
            *โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนที่รับผ่าน ธ.อื่น          เงินเข้าบัญชี  13 พฤษภาคม  2564
Comments