แจ้งการโอนเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร

โพสต์26 ต.ค. 2560 23:56โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้โอนเงินอุดหนุน ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560  จำนวน 3 รายการคือ
1.เงินอุดหนุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด ปี 2560
2.เงินอุดหนุนพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนปี 2560
3.เงินอุดหนุนทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต ปี 2560
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ต.ค. 2560 23:56
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ต.ค. 2560 23:56
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 ต.ค. 2560 23:56
Comments