แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

โพสต์25 มิ.ย. 2561 23:49โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
โอนเงินเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 มิ.ย. 2561 23:49
Comments