แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

โพสต์26 มิ.ย. 2560 21:11โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2560 19:10 ]
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477
(อัมพิกา จงกลนี  ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์)
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 มิ.ย. 2560 21:11
Comments