แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน มีนาคม 2561

โพสต์26 มี.ค. 2561 21:36โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
งานการเงินได้โอนเงินเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้


งานการเงิน โทร 044811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
26 มี.ค. 2561 21:36
Comments