แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน เมษายน 2561

โพสต์22 พ.ค. 2561 02:46โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน วันที่ 25 เมษายน 2561
รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
22 พ.ค. 2561 02:46
Comments