แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ประจำเดือน ก.ค. 2560

โพสต์25 ก.ค. 2560 02:09โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอแจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน ก.ค. 2560  ซึ่งได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
25 ก.ค. 2560 02:09
Comments