แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ พฤษภาคม 2560

โพสต์4 มิ.ย. 2560 20:27โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
งานการเงินฯ
044-811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
4 มิ.ย. 2560 20:27
Comments