แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ (เพิ่มเติมระหว่างเดือน)

โพสต์2 ส.ค. 2564 21:14โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการโอนเงินสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัด   โดยโอนเข้าบัญชีที่รับเงินเดือนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
    หมายเหตุ : รายละเอียดยอดเงินดังกล่าวจะไม่ปรากฎในสลิปเงินเดือน
Ĉ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
2 ส.ค. 2564 21:14
Comments