แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ (ค่ารักษาฯ ค่าการศึกษาบุตร) เดือน ธันวาคม 2559

โพสต์28 ธ.ค. 2559 01:23โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ ค่ารักษา ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2559 
โอนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
28 ธ.ค. 2559 01:23
Comments