แจ้งการโอนเงินรายได้ค่าปรับเป็นเงินรายได้สถานศึกษา (กรณีผิดสัญญา)

โพสต์15 พ.ย. 2559 19:21โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2559 17:48 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ค่าปรับเป็นเงินรายได้สถานศึกษา (กรณีผิดสัญญา)  จำนวน 8โรงเรียน ทัง้นี้รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
044-811477
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
15 พ.ย. 2559 19:21
Comments