แจ้งการโอนเงินค่าอบรมคูปองครู (กรณีส่งเบิก ) อบรมรอบ 14-15 ก.ค. 2561

โพสต์19 ก.ค. 2561 01:49โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2561 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
19 ก.ค. 2561 01:49
Comments