แจ้งการโอนเงินค่าอบรมคูปองครู (กรณีส่งเบิก ) รอบอบรมรอบ 14-15 ก.ค. (ครั้งที่5)

โพสต์31 ก.ค. 2561 23:48โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
แจ้งรายละเอียดประกอบการโอนเงิน  (ครั้งที่5)
กรณีส่งเอกสารเบิกค่าอบรมคูปองครู     (เจ้าตัวสำรองเงินไปก่อน อบรม14-15 ก.ค.2561)
โอนเข้าบัญชีเงินเดือน
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
31 ก.ค. 2561 23:48
Comments