แจ้งการโอนเงินค่าอบรมคูปองครู (กรณีส่งเบิก ) ครั้งที่ 2

โพสต์20 ก.ค. 2561 01:51โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

แจ้งการโอนเงินค่าอบรมคูปองครู (กรณีส่งเบิก ) ครั้งที่ 2 

อบรมรอบ 14-15 ก.ค. 2561

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือน เมื่อวันที่  20  ก.ค.  2561 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
20 ก.ค. 2561 01:51
Comments