แจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล /ค่าการศึกษาบุตร/ค่าเช่าบ้าน โอนแยกจากเงินเดือนประจำ

โพสต์26 ธ.ค. 2559 23:29โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

เนื่องจาก การจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้าง    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตั้งแต่ เดือนธันวาคม  2559 เป็นต้นไป  เข้าระบบจ่ายตรง ผ่านกรมบัญชีกลาง  ซึ่งจะทำให้การโอนเงิน  กรณีผู้มีสิทธิ ยื่นขอเบิกเงินดังต่อไปนี้ คือ

1.ค่ารักษาพยาบาล

2.ค่าการศึกษาบุตร

3.ค่าเช่าบ้าน

งานการเงิน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จะโอนเงินดังกล่าวฯ ให้ผู้มีสิทธิ  แยกต่างหากจากการจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน      จะไม่มียอดเงินดังกล่าวปรากฏ ในสลิปเงินเดือน  แต่จะโอนให้เป็นการโอนย่อยภายในเดือนๆ นั้น 

สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเบิกเงินได้ ผ่านเว็ปไซต์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เว็ปย่อย  “กลุ่มการเงิน”    http://asset.chaiyaphum1.go.th    หัวข้อ  “ข่าวประชาสัมพันธ์”

Comments