แจ้งการโอนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2559 งบกลาง ครั้งที่ 1(โรงเรียนแม่เหล็ก)

โพสต์3 พ.ย. 2559 21:31โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1