แจ้งการอบรมพัฒนาบุคลากรฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์20 ก.ค. 2560 00:43โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1
                       ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จะเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดระยอง  โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพยืก็เดินทางไปในครั้งนี้ด้วย
หากท่านมาติดต่อราชการอาจเกิดความไม่สะดวกในการให้บริการ ค่ะ


044-811477
                
Comments