แจ้งการงดเบิกค่าชดเชยน้ำมัน การไปอบรมคูปองครู 2560 ด่วน!!!

โพสต์1 ส.ค. 2560 00:04โดยกลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1

 แจ้งข้าราชการครูที่ประสงค์จะเบิกเงิน  หรือ ยืมเงินไปราชการโครงการอบรมคูปองครู (1หมื่นบาท)

ให้งด!!!เบิก  “ค่าชดเชยน้ำมัน”   โดยให้ เบิกเป็น “ค่ารถยนต์โดยสารประจำทางแทน”ตั้งแต่วันที่ 2  สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

ตัวอย่างแบบฟอร์มตามที่แนบมาพร้อมนี้

Ċ
กลุ่มการเงิน สพป.ชัยภูมิ 1,
1 ส.ค. 2560 00:04
Comments